En hilsen til alle mine medjojoer!

Mandalitten Endre Drange Thompsen (36) har skrevet denne teksten. Foto: Privat