<p>Loveleen Rihel Brenna har skrevet dette innlegget. Foto: Anders Bergersen.</p> <p>Loveleen Rihel Brenna har skrevet dette innlegget. Foto: Anders Bergersen.</p>

Hvilken fortelling forteller du om deg selv?

Du velger overskriften på ditt eget liv – og det går saktens an å gjøre om på fortiden.

Har du noen gang tenkt over hvilken fortelling du forteller om deg selv? Hvordan fortellingen om deg selv preger ditt liv? Er du fanget i fortidens grep? Legger du skylden på dine foreldre fordi du hadde en dårlig barndom som preger ditt voksne liv? Da kan du skifte retning, og regelrett gjøre om på din egen fortid. Du kan velge om du vil trekke frem de negative hendelsene, eller om du bytter dem ut med positive fortellinger.

Valget

Vi sier ofte at vi defineres av våre omgivelser. Det gjør vi da også på mange måter. Samtidig bygger vi oss også fortellinger om oss selv. Vi plukker hendelser fra livet, gjenforteller dem til oss selv, og vi velger fokus. Noen ganger tar de triste begivenhetene i livet my plass, det er naturlig, men i de fleste sammenhengene kan vi velge om vi vil presentere oss med det triste eller det positive. Det krever fokus, men det går an. Mange har hatt en barndom preget av kjærlighet og trygghet. De har foreldre og søsken som støtter dem, ser dem og feirer deres gleder sammen med dem. Og familien og vennene er der og gir dem trøst, og er hos dem når de befinner seg i en mørk dal.

Andre kan ha motsatte erfaringer fra barndommen. Det er mennesker som har hatt en barndom preget av svik, sorg, skuffelser, ensomhet og frykt. Det er personer som har vokst opp med foreldre, søsken eller andre i deres nettverk som snakker nedsettende om dem, hakker på dem, stiller urimelige krav, ignorerer deres behov. Vi bærer hele tiden på vår egen fortid, men måten vi presenterer den på er avgjørende for hvordan vi trives i livet vårt.

Fortiden kan forandres

Måten vi definerer oss selv på, avgjør hvordan vi har det som enkeltindivid, i familien, i nettverket vårt, og hvordan vi finner vår plass i samfunnet. Vi kan miste jobben, miste en vi er glad i, bli rammet av en sykdom, bli skilt eller tape penger. Vi opplever mange store og små tap i løpet av et liv. Men tap gjør oss på ingen måte til tapere. Vi kan velge hvordan vi vil resirkulere fortiden, og hvordan vi presenterer den. Når vi, gjennom måten vi presenterer den på, gjør om på fortiden vår, uansett hva den måtte innebære, gjøres den om til en styrkende del av grunnmuren vår. Da får vi energi til å åpne dørene til nye, lyse og uinnredede rom. Det er der fantasi og kreativitet kan fødes, og det er der energien har sin bolig.

Min egen ryddeprosess

For noen år siden bestemte jeg meg for å ta kontroll over mitt eget liv. Jeg bestemte meg for å sette meg bak rattet. Jeg ville komme ut av den negative sirkelen. Med negativ sirkel mener jeg den sterke stemmen i mitt hode som plukket ut negative hendelser i mitt liv, og vekket negative følelser hos meg som påvirket min hverdag. Jeg bestemte meg for å ta kontroll over den indre stemmen, og dermed ta ansvar for fortellingen om meg selv. Jeg stilte meg noen spørsmål som var helt grunnleggende for meg. Jeg kalte denne prosessen «Første fase av prosjekt Loveleen». En del av min endringsprosess. Det spørsmålet jeg stilte meg selv i 1997 var: «Hvem er jeg?» Jeg lot spørsmålet om jeg var norsk eller indisk ligge. Jeg ville først få tak mennesket og kvinnen Loveleen.

Jeg skrev ned alle de positive hendelsene, menneskene, erfaringene og drømmene jeg kunne huske. Jeg skrev ned hva jeg var god til og hvor jeg hentet styrken fra hver gang det stormet rundt meg. Videre skrev jeg ned hvem jeg beundret, hvem som var mine forbilder, og ikke minst mennesker i mine omgivelser som ga meg energi. Jeg skrev også en liste over alle de menneskene som hadde betydd noe for meg. Jeg skrev og skrev, og listen ble lang. Hvert ord, hver hendelse og relasjon ble utdypet. Spørsmålet jeg stilte meg selv var: «Hva betyr dette ordet, denne hendelsen og dette mennesket for meg?» Jeg spurte meg selv hvilke positive konsekvenser som var kommet ut av punktene på listen. De negative hendelsene hadde unektelig påvirket meg, men de mistet sin kraft og sin innflytelse på livet mitt.

Transformasjonen

Jeg så at tre viktige ting kom til å bli veldig avgjørende. Tre ting som ville gjøre noe med hele min reise inn i fremtiden. Tre ting som ville utgjøre en vesentlig forskjell, ikke bare i mitt liv, men også i mine barns liv:

– Full forsoning med min egen fortid.

– Tydelig fokus på min egen fremtid.

– Vilje til å utjøre en forskjell, ikke bare i mitt liv, men også være noe for andre.

Det ble en ny liste over personer som hadde satt spor i livet mitt – alle slags spor. Jeg stilte et nytt spørsmål: «Hvilke følelser vekket de ulike menneskene i meg? Hvor stor plass skal de få ha i meg?» Ganske mange ble luket ut, og det ble bedre plass til de som ga meg energi og vekket gode minner. Gradvis begynte jeg å forandre fortellingen om meg selv. En viktig del av denne prosessen var at jeg så at jeg var nødt til å være god mot meg selv for å kunne være noe for andre – og det ville jeg jo. Denne transformasjonen ble min styrke.

Hvordan omgivelsene definerer meg kan jeg ikke styre, men jeg vet hvor viktig det er at jeg velger den fortellingen om meg selv som gir meg styrke og energi. Fortellingen jeg fortalte om meg selv før 1997 var sann, og fortellingen jeg forteller om meg selv i dag er også sann. Begge er mine. Men jeg har forandret fokus, og jeg lar ikke personer som tapper meg for energi få bygge rede i tankene mine. Den plassen har jeg satt av til drømmer, og til mennesker som har genuint bruk for den plassen.

Velg din egen livshistorie

Fortellingen jeg forteller om meg selv, handler om mine valg. Hvordan jeg tolker livet, hva jeg velger å sette fokus på.

Hvilken fortelling forteller du om deg selv? Jeg tror at en liten refleksjon rundt fortellingen om deg selv både er en sunn og morsom prosess. Det ligger mange spennende skatter skjult i deg, som kun du har tilgang til. Ta dem frem, og gjør dem til din styrke.

Har du tid så still spørsmålene:

«Hvilken fortelling forteller jeg om meg selv?»

«Hvordan påvirker min fortelling meg og mine omgivelser?»

Livet består av magiske, gode, mindre gode og smertefulle hendelser. Spørsmålet er hvilke hendelser vi velger å trekke frem når vi definerer oss selv og skriver fortellingen om oss selv. Du velger overskriften på ditt eget liv – og det går saktens an å gjøre om på fortiden.

Les også:

Loveleen Rihel Brenna, født i India i 1967, kom til Kristiansand i 1973 og flyttet til Østlandet i 2004. Gift med Johnny Brenna og mor til tre barn. Hun er en etterspurt foredrags- og kursholder innenfor mangfoldsledelse, og en engasjert samfunnsdebattant. Hun har skrevet sju bøker, har en rekke verv, og har fått mange utmerkelser. Hun er daglig leder i Sema AS og drømmer om å få flere kvinner inn i topplederposisjoner.