• TIL HAANDVERKEREN: Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland fra Kristiansand kommer på Haandverkeren lørdag, der han skal snakke om skjæringspunkter mellom rettsvesen og politikk. FOTO: Hallgeir Oftedal

Fra Høyesterett til Haandverkeren

— Blodsuger! kalte Henrik Wergeland prokurator Jens Obel Praëm, og ble stevnet for retten. Han endte opp som en ruinert mann på dødsleiet. Lørdag setter Wergelandselskapet rettsvesenet under lupen.