• POST: Eugenio Dittborn har laget Airmail Paintings som består av kopier sydd på tekstil sendt som vanlig post.

Oversettelselsens utfordring