• FARMEN: Her, på gården Berli i Grimstad, skal Farmen 2013 spilles inn. Nå starter den omfattende ombyggingen for å tilbakeføre gården til standarden som eksisterte for hundre år siden. FOTO: TV2

Grimstad-gård skal huse Farmen-deltagere

I begynnelsen av august flytter årets Farmen-deltakere inn på gården til Karl og Bjørg Vangsnes på Berli i Grimstad.