Nomelandsloftet - for tiden i plast

Vest-Agder-museet har pakket det over 430 år gamle Nomelandsloftet på Friluftsmuseet inn i plast. Formålet er å sette fokus på utfordringene knyttet til museenes ansvar for å ta vare på bygg og samlinger.