• Marius Loland (t.v.) og Kai Erland er godt i gang med dokumentaren "Sangen om Martin". - Veien videre består i å intervjue flere tidsvitner, som kan bekrefte det Martin sier. Og vi skal snakke med forskere på taterne og folk som kan mye om misjonen. Representanter fra myndighetene må også svare på hvordan dette kunne skje, og hvordan de kan forhindre at slikt skjer igjen, sier duoen, som her står i kjelleren på det som var Sørlandets barnehjem i Songdalen. FOTO: Tore André Baardsen

- Samfunnet trenger å bli minnet på hva som skjer når man definerer en folkegruppe som et «problem»

Fra 1929 til 1957 ble 126 taterbarn tatt bort fra sine foreldre og plassert på Sørlandets barnehjem. Flere av dem ble utsatt for grove overgrep og kom aldri i kontakt med sin familie igjen.