Svein Inge Olsen har skrevet boka «Bjørgulv Myhola. Den siste av dei gamle». Myhola var hans oldefar og var kjent for å kjøre med okse i stedet for hest. Svein Inge Olsen har skrevet boka «Bjørgulv Myhola. Den siste av dei gamle». Myhola var hans oldefar og var kjent for å kjøre med okse i stedet for hest. Foto: Via Svein Inge Olsen

Skreiv bok om oldefar som takla stuten

Bjørgulv Myhola køyrde med okse og var kjendis i Setesdal. Mange spør etter Svein Inge Olsen si bok om oldefaren.