Ny sjef ved filmsenteret

Per-Jonas Lie (40) er ansatt som ny daglig leder etter Åse Meyer på Sørnorsk filmsenter.