• Arkiv, Torstein Øen FOTO: Arkiv, Torstein Øen

- Quart viktig for byens selvbilde

Agderforskning har kommet frem til at Quartfestivalen både økonomisk, følelsesmessig og som et ledd i å forme byens identitet har vært enormt viktig for Kristiansand.