- Jeg ble sleip som en fisk

Les hvordan det er å bade i 2000 liter med fiskeinnvoller.