• Aksel Hennie i "Max Manus". FOTO: ERIK AAVATSMARK/FILMKAMERATENE AS

Sannhet på film

Film og fakta er to forskjellige ting.