• butcher's.jpg

Sterkt om slakting og sosiale relasjonar