• Ahmad Joudeh sørger for likevekten når Ghopi Prabaharan balanserer sine ord på vippa. FOTO: Jon-Petter Thorsen

Ujevnt teater om viktig tema

"Lik og del" er en viktig forestilling. Dermed er det ikke sagt at den er veldig god. Deler er fremragende, annet er langdrygt.