• Sigmund Unander FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg / Arkiv

Bekjennelseslitteratur fra Birkenes

Et stort arbeid og mye interessant levd liv ligger bak Sigmund Unanders selvbiografi, men målt med profesjonell bok-målestokk er det ikke en god bok.