• Elisabeth Haarrs verk En vakker dag (2014) / Eyes As Big as Plates # Brit - Ikonen & Hjort 2018 (fotoverk på veggen bak) FOTO: Elisabeth Romberg

Historier om iscenesettelse

Gresk-norsk kuratorsamarbeid tematiserer selv-presentasjon og iscenesettelse i en utstilling som utforsker grensene mellom kunst og hverdagsliv, påkledning og utkledning.