• Skambankt på Måkeskrik fredag kveld FOTO: Roy Søbstad

Jovialt fra Jæren

Skambankt viser at det ikke trenger å være noen motsetning mellom sint musikk og hygge.