Flere avlysninger i Kilden – er i dialog med artister