• FONTENEANLEGGET I OTTERDALSPARKEN: Anlegget er det største skulpturanlegget i Norge siden Vigelandsanlegget. Det dekker et område på 2000 kvadratmeter og har 500 kvadratmeter basseng. Skulpturene er laget av mellom 70 og 80 tonn svensk granitt og hugget i Danmark, av danske steinhuggere. Kjell Nupen sier selv at vannet er det bærende elementet i konstruksjonen og at han ser på verket som noe i skjæringspunktet mellom kunst og natur. FOTO: Ann Magritt Arnli

Nupens signatur på byen

Kjell Nupen var en liten revolusjonær når han designet fonteneanlegget i Otterdalsparken på begynnelsen av 1990-tallet.