• SØKER SJEF: 25 personer har søkt stillingen som museumsdirektør. FOTO: Rune Holm Schulstad

25 vil bli museumsdirektør

Søkere fra både Norge og utlandet har søkt stillingen som ny direktør ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.