Chicago - XXX

Dette bandet har eksistert i 39 år, og dette er Chicagos trettiende plate. Platen er pompøs og uforutsigbar.