Kanalen er påbegynt

Her starter maskinfører Terje Tønnessen jobben med å grave ut første kubikk av Spangereidkanalen.