Kjendiser maser forgjeves om gratis bil

Mange a-, b— og c-kjendiser ønsker seg gratis bil, og tar stadig kontakt for å spørre. Importørene har derimot strammet inn. De mener ordningen er kostbar, og gir dem for lite tilbake