Buli nekter å gi seg

Arild Buli ville i dag ikke skrive under på advokat Olav Syltes konkursbegjæring. Skaffer han ikke penger innen en uke er Quart konk.