OSLO: Salget av plater over disk gikk ned med 51 prosent i denne perioden. Samlet er verdien av det totale musikksalget i mars, både fysiske og digitale produkter, ned 41 prosent, skriver Aftenposten.

Verst er salget av utenlandsk musikk, som synker med 85 prosent fra mars i 2007 til samme måned i år.

Lyspunktet er at digitalt salg har steget med 68 prosent på ett år, men uten at det er i nærheten av å veie opp for nedgangen i musikksalget sett under ett.

Så langt i år er det solgt musikk for 120 millioner kroner, en nedgang på 15 prosent sammenlignet med de tre første månedene i fjor.