• -Vi mennesker er abstrakt anlagte, og ikke å forske på dette fenomenet, å gi konkrete eksempler som kan studeres, ville vært enda mer absurd en det mest absurde kunstverk, sier kunstnerne Erik Pirolt (foran) og Trond Nicholas Perry, her i muntert samspill på et gammelt piano i Perrys atelier på Odderøya. FOTO: Kjetil Samuelsen

- Sugerøret går begge veier

Erik Pirolt og Trond Nicholas Perry mottar nesten en halv million stipendkroner hver de neste to årene. Det håper de resten av samfunnet vil merke.