• FOTO: Siv Dolmen / siv dolmen

Den store hvite flokk i Samtidsmuseet

Tori Wrånes´ performance Sirkling er et åpent kunstverk med rom for utallige tolkninger