• GULABI GANG: The Gulabi Gang, som betyr Den rosa gjengen, drar fra landsby til landsby for å hjelpe kvinner som blir behandlet dårlig i saker hvor politiet verken vil eller kan gjøre jobben sin. Håpet er at gjengen på denne måten kan tvinge fram sosial forandring i det indiske samfunnet; bedre forhold for de kasteløse og bedre forhold for alle kvinner. FOTO: Piraya Film

Indisk kvinnekamp starter Stemmerettsjubileet

Den rosa gjengen i "Gulabi Gang" markerer mandag starten på Stemmerettsjubileet i Norge.