• Fra "Plan 9 from Outer Space". FOTO: Cinematekene

De gode, de dårlige og de grusomme

Noen ganger kan de verste filmene være de beste.