– Utenfor min kontroll

Gaute Heivoll svarer på frimodige spørsmål. Så lenge det handler om litteratur.