• De inviterer til sommerutstillingen "Sabel og stakk" på Setesdalsmuseet med åpning 16. mai. Foran fra v snekker Knut Rysstad, fagkonsulent tekstil Randi G. Myrum, museumsbestyrer Anna Stella Karlsdottir, museumspedagog Johanne C.F. Hortemo og formidlingssleder Leonhard Jansen. FOTO: Johs. Bjørkeli

Setesdølene var ingen "heim-fødinger"

Helt opp til våre dager har mange sett på Setesdal som et avsondret dalføre med folk som ikke har fulgt helt med i utviklingen. Den villfarelsen gjør Setesdalsmuseet til skamme med sommerutstillingen "Sabel og stakk".