• TIL UTLANDET: Kortfilmen "Livet utenfor" er et sørlandsprodukt, der hele 13 personer i produksjonsstaben er fra Sørlandet. Kun regissør Eirik Tveiten og skuespillerne er ikke sørlendinger. Lars Sørbø og Anneke von der Lippe spiller det eldre ekteparet. FOTO: Vegard Landsverk

"Livet utenfor" til USA og Canada

Den sørlandsproduserte kortfilmen "Livet utenfor" skal vises på filmfestival i Calgary. Og på tv i San Francisco.