• Helene Bøksle får Vilhelm Krags pris for å ha gått i forfatterens fotspor. FOTO: Lars Hoen

Krag-pris til Bøksle

Gullstrupen fra Mandal får pris for å ha gått i Vilhelm Krags fotspor.