• DYSTERT: Halvor Fjermeros har avdekket mørke sider av norsk etterkrigshistorie i boken "Med lik i lasten – Operasjon Asfalt. De sovjetiske massegravenes skjebne i Norge". FOTO: Jon Anders Skau

- Ingen ville snakke om dette

Halvor Fjermeros har skrevet historien om flyttingen av 8000 russiske lik. D/S Hestmanden var med på Operasjon Asfalt høsten 1951.