- Søppeldiskusjonen er en avsporing

Daglig leder av Hovefestivalen Morten Sandberg mener det er urettferdig at Hove blir hengt ut som søppelversting.