• FOTO: Lars Hoen

Arbeideren utredes kanskje

Kulturdirektøren skulle utrede Arbeideren som rytmisk scene, men venter på innspill fra Rock City.