- Det tror jeg ingenting på

Dagny Anker Gevelt, kulturdirektør i Kristiansand kommune, var Quartfestivalens overordnede fra den spede start i 1991 fram til 1994.