Twitrer om troll

YouTube, Twitter og Facebook er blitt PR-kanalen for «Trolljegeren».