Raga lager ny plate

Michael Krohn har låtene klare. Nå varsler Raga Rockers nytt album allerede neste år.