Låner Quart 4,9 millioner

Bernhard Olai Wæthe fra Kristiansand har overført 4,9 millioner kroner til Quartfestivalen.