Innsiktsfullt om ei bygd som blei ofra

Etter kvart kvesser forfattaren pennen, både pengemakt og naturvernarar får så hatten passar.