Godt om Norden på tidleg 1300-tal

"Jomfruen frå Norge" er ei god historisk forteljing om ein lagnadstung epoke i norsk og nordisk historie.