• Tom Egeland FOTO: Forlaget

En religiøs thriller

Krevende å lese så mye om religion i en thriller.