Om et fyr med et merkelig navn

En flott bok om et fyr på et bitte, lite skjær utenfor Tvedestrand.

Publisert: Publisert:

Boka forteller sagnet om hvorfor et fyr på et skjær utenfor Tvedestrand fikk dette merkelige navnet.

Grade: 4 out of 6
  • Jo van der Eynden

Den sørlandske fyrhistorien får stadig nye tilskudd, ikke minst takket være de mange venneforeningene som ikke bare maler og pikker rust, men som også nitid samler tilgjengelige kilder og rester av levd liv for å dokumentere historien til disse utpostene langs kysten.

Tidligere har vi fått monografier om Torungene, Ryvingen, Oksøy, Lista og ikke minst den forbilledlige beretningen om «En bolig på et lite skjær – Historien om Søndre Katland fyr» (2018).

Nå foreligger beretningen om et fyr på et enda mindre skjær, nemlig Ytre Møkkalasset fyr utenfor Tvedestrand, i regi av foreningen Møkkalassets venner. Og det er blitt en flott bok. Ikke minst på grunn av et gjennomført design og en nærmest overdådig bruk av flotte foto.

Likevel framstår boka litt fragmentarisk. Det virker nærmest som om en har hatt litt lite stoff til å fylle en bok om dette ene fyret. I tillegg har en derfor lagt til egne kapitler med mer generelle opplysninger om naturforhold, forlis, kartografi, losing, tollvesen, forsvar, sjømerking og fyrhistorie. På en måte er det positivt at et fredet kulturminne som Ytre Møkkalasset fyr settes inn i en bredere kulturgeografisk ramme, men jeg savner en strammere regi for å binde det hele sammen, og for å unngå litt for mange gjentagelser og en del småfeil som forringer leseopplevelsen. Jeg savner også en mer utfyllende kildeliste.

Forfatterne fra venstre: Sven Gj. Gjeruldsen, Øivind Berg, Ingebjørg G. Ytterdal og Hans Olav Sørensen. Foto: Privat

Men her er også godbiter, som beretningen til fyrassistenten som satt værfast i det trange tårnet i halvannen måned, beretningen om da fyret ble skutt i brann under krigen og selvfølgelig sagnet om hvordan det vesle skjæret fikk sitt merkelige navn.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Bokanmeldelse
  2. Fyr
  3. Tvedestrand
  4. Kulturminner