Her er stoff fra hav og hei og fra fjern og nær fortid, og summen av artiklene tegner et bilde av en kommune der en rekke mennesker står fram som solide kulturformidlere.Enkeltpersoner som har satt spor etter seg på ett eller annet vis står sentralt i årets skrift og får sitt liv og virke belyst. Det gjelder Andreas Hauge, Alfred Finkelsen Agersmyr, Sigurd Seland og sønnen Hoskuld, Nils Vieland, Tobias Oftedal og Teis Lundegård. Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud representerer kommunens kunstnere med tekst og bilder, og sammen med en artikkel om Lyngdal Stadion gir de oss input fra dagen i dag. En artikkel om renovering av ei gårdskvern i Kvås, en spennende beretning om Lie Mannsforening i samme bygd, — og historien om en branntragedie i Korshavn, forteller om stor spredning i tema.På gammel hjemmebane er årsskriftet når postkort igjen er program i tekst og bilder, og utvandringen på ny får bred plass.Skal vi driste oss til en rangering av artiklene er det spørsmål om ikke Linn Knudsens artikkel om Kulturlandskap - kystlandskap tar prisen sammen med Finn-Arne Stylegards artikkel «Til borgen! Til borgen!»Nå gjelder det fjern fortid der mye gjenstår å kartlegge. Men også forhold der vår egen tid griper inn på sin måte.Skulle en amatør uttrykke et ønske, måtte det bli å sette inn solide ressurser på å få registrert våre eldste kulturminner før det er for sent. Lyngdal Historielag kan være en effektiv pådriver i så måte.Årsskriftets redaksjon er som følger: Tordis Alice Blørstad, Tor Engvoll, Svein Kjørvik, Åse Marie Leksbø og Øyvind Hoven Oftedal.ÅRSSKRIFTLYNGDALSBOKA 2002Årsskrift for LyngdalHistorielagSturla Ertzeid