Hurley flytter til India

Elizabeth Hurley sier at hun vil bo deler av året i India når hun gifter seg med sin kjæreste Arun Nayar.