Underskuddsgaranti til Hovefestivalen

Ordfører Torill Rolstad Larsen sier at det ligger i kortene at Hovefestivalen nå får innvilget en underskuddsgaranti på to millioner kroner, samt et generelt lån på en million i neste bystyre.