• Frank Asbjørn Hole Nilsen fra Arendal (t.h.) sendte brev til både Ragnhild Strømmen Strand (t.v.), Silje Stensland (i midten øverst) og Guro Huseby (nede i midten) Foto-montasje: TV2/fvn.no FOTO: TV2/fvn.no

Frank fra Arendal på frierferd

Tromøy-gutten Frank Asbjørn Hole Nilsen sendte like godt brev til tre av TV2s kjærlighetssyke bondejenter. Nå ser det ut til at to av dem vil møte ham.