• Kulturdirektør Stein Tore Sorthe er sikker på at innbyggerne i Kristiansand ikke vil merke økningen i tilskudd til Kunstsilo. FOTO: Jacob Buchard

Vil doble driftstilskudd til Kunstsilo

Bystyret i Kristiansand og politikerne i fylkestingene i Agder blir bedt om en dobling av driftstilskuddet til SKMU.