• I dette møtet vedtok Cultiva-styret at kvalitetssikringen av Kunstsilo var god nok til at 100 millioner kroner kunne gis. Med klokka foran f.v. ser vi Kristin Wallevik, Jørgen Kristiansen, Mette Gundersen, Kjersti Løken Stavrum, Erling Valvik, Torbjørn Urfjell, Sissel Leire og Cecilie Nissen. FOTO: Kjartan Bjelland

Kjent habile for tredje gang i Kunstsilo-saken

For tredje gang er habiliteten til Cultiva-styret i Kunstsilo-saken kontrollert. Byggingen begynner i slutten av august.